A Hoórvölgye Horgászegyesület

2016. évi Helyi Horgászrendje!

 

A napi horgászatot megkezdeni csak előzetes tájékozódás után, a Helyi Horgászrend pontos ismeretében, annak betartásával és érvényes horgászokmányok birtokában lehet, ezek hiányában a helyfoglalás és a horgászhelyre lepakolás is tilos!

Tavaink kiemelt horgászvíznek minősülnek, így a Helyi Horgászrend megsértője ellen ennek megfelelően járunk el, illetve (vendég horgász esetén is) területi engedélyét szolgálatban lévő halőrünk vagy az ellenőrzésre jogosult személy haladéktalanul bevonja!

Az olyan horgászt, aki a horgászrendben foglalt rendelkezéseket nem tartja be, azt fegyelmi felelősség terheli túl az esetleges hatósági eljáráson.

 A horgász joga és kötelessége a horgászrend megsértőjét figyelmeztetni, az észlelt szabálytalanságokat, továbbá a part szennyezését és rongálását hivatalos személynek, illetve szervnek (halőr, egyesület vezetősége, ellenőrzésre jogosult személy, stb.) bejelenteni! Ennek elmulasztása is vétség!

1). Általános rendelkezések:

A Helyi Horgászrendtől eltérő tilalmak és korlátozások a faházaknál, valamint a kihelyezett hirdetőtáblákon folyamatosan megtekinthetők, azok ismeretének hiánya nem mentesít a felelősségre vonás alól!

Az évi telepítésekről, valamint az ezekhez kapcsolódó tilalmi időkről, helyekről a vezetőség szükség szerint intézkedik, és időben tájékoztatja a horgászokat a kihelyezett hirdető táblákon keresztül.

Tavainkon a horgászrend betartásának ellenőrzését fegyveres halőrök végzik, akiknek mindenki köteles okmányait betekintésre átadni, és az intézkedéseinek eleget tenni, akár naponta többször is. Az ellenőrzésre jogosult személyek segítése kötelessége minden horgásznak, beleértve a helyszíni tanúskodást is. Az ellenőrzésre jogosult személyek a horgász járművét feltartóztathatják, a jármű vezetőjét igazoltathatják, a járművet és szükség szerint a személy csomagját és ruházatát átvizsgálhatják. Az okmányok átadásának megtagadása, illetve az ellenőrzés akadályozása a hatályos törvények szerint bűncselekménynek minősül!

Az ellenőrzésre jogosult a szabálysértésről illetve az azt bizonyító körülményekről, eszközökről hang, kép illetve video felvételt készíthet, amit az eljáró szerv bizonyítékként fegyelmi eljárás során felhasználhat.

A horgászhelyen a horgászat végéig gondoskodni kell a megtartani kívánt halak kíméletes tárolásáról és élve tartásáról. A kifogott halat szárazon vagy vízen lassú, kínos fulladásnak kitenni tilos (szabálysértés). A halat a horogtól kíméletesen megszabadítva haltartóban, vagy felkantározva (szájbilincsre fűzve) vízben (de nem vödörben, kivéve a csalihalnak szánt egyedeket) kell tartani, vagy azonnal megölni. A vissza nem engedett halat később fogott hallal kicserélni tilos!       

A faj szerinti tilalom alá eső, vagy a méreten aluli kifogott halat, haladéktalanul és a lehető legkíméletesebben nem dobva, rugdosva  akár még élettelen állapotban is vissza kell engedni a vízbe. A benyelt horgot „kitépni” tilos, ebben az esetben a halat az elvágott horogelőkével kell a vízbe visszajuttatni.

A horgászhelyet napnyugtától napkeltéig köteles az ott tartózkodó horgász kivilágítani akkor is, ha épp nem horgászik.

A horgász a méretkorlátozással védett halat köteles azonnal, a horgászat folytatása előtt a fogási naplóba bejegyezni. A fogási napló pontos vezetése minden horgász kötelessége! Pontatlan vagy gondatlan vezetése, esetleg változtatása eljárás tárgyát képezi.

2). A horgászat helyi feltételei:

A tavainknál foglalt horgászhely nincs, a táblákkal határolt horgászhelyeken való elhelyezkedésben az érkezési sorrend az irányadó, a szomszéd horgásztól legalább 5 méter távolságot meg kell tartani.

Tavainkon horgászcsónakot vagy más vízi járművet elhelyezni tilos, kivéve harcsahorgászat céljából, amit külön szabályzat betartásával lehet folytatni, illetve a mentés és orvhalászat- felderítés céljából rendszeresített egyesületi csónakot.

Horgászni felnőtt horgásznak, egyidejűleg 2 darab horgászbottal, és botonként 2 darab horoggal, ifjúsági horgásznak és turista horgászjeggyel rendelkezőknek 1 darab bottal, és 2 darab horoggal engedélyezett, de készenlétben több felszerelt bot is tartható. Gyermek horgász csak felnőtt felügyeletével horgászhat, 1 darab bottal és 2 darab horoggal napkeltétől napnyugtáig.

Tavainkon a bogáncs használata a tömegesen előforduló ponty ivadék miatt tilos.

A merítő szák használata kötelező, azt kifejezetten rendeltetésszerű céllal szabad használni, csalihal illetve ívó halak fogására használni tilos!

A csalihal fogó háló nem minősül horgászbotnak.

A mérete alapján visszaengedésre kötelezett halak esetében pontymatrac, szájfertőtlenítő illetve halmérleg használata javasolt.

A kifogott hallal szemben kötelező a kíméletes bánásmód! Előírás a kíméletes fárasztás! Szigorúan tilos nagy halakkal állva fényképezkedni, fényképezéskor a hal kopoltyúlemeze alá nyúlni!

A horgász  a bevetett készségeitől rövid időre oly mértékben távolodhat el, hogy a kapást észlelhesse, a bevágást és a hal fárasztását a lehető leghamarabb elkezdhesse. Aki a horgászhelyét bármely okból hosszabb időre elhagyja úgy, hogy készségeit nem láthatja, illetve a kapást nem észlelheti, köteles azokat a vízből kivenni, kivéve az élet- és vagyonbiztonságot fenyegető ok miatt, segítségadást a szomszédnak, halőrnek vagy a szákolás idejére. 

Tilos a tavainkban fürödni, úszni és vízi járművel közlekedni! (az Egyesület csónakjai és harcsázásra használt csónakok kivételével). Kutyát a tóparton úgy lehet tartani, hogy az ne veszélyeztesse a parton tartózkodókat, és legfőképp a horgászokat ne zavarja.

Több horgász egymás melletti horgászata közben, nézeteltérés esetén a követendő dobási irány a völgyzáró gáttal párhuzamos képzeletbeli egyenes.

A vízbe bemenni kizárólag csak a szákolás idejére, vagy a halak életben tartása (tárolása) céljából, azt indokoló vízállás mellett, ahhoz elengedhetetlen mértékig szabad. Vízbe bemenni, csak normálméretű gumicsizmában szabad, mellcsizma használata is csak ezzel egyező mértékben engedélyezett!

Tavainkon az etetőhajó használata és a behordás bármely formájában tilos!

3).Az Egyesület fajlagos tilalmai:

Egyesületünknél védett halfajok: Fekete amúr, Fátyolfarkú és Koi kárász.

A tavainkon az elvihető pontyok felső súlyhatára 5 kg.

A Koi pontyot fogáskor a pontynak megfelelő szabályok alapján kell kezelni, nyilvántartani. Azt csak méretkorlátozás védi, súlykorlátozás arra nem vonatkozik!

A compót méretkorlátozás védi, amely 30 cm.

A pontyok tilalmi idejét a B-A-Z Megyei Halászati Felügyelő engedélye alapján 2018 évig eltöröltük.

A csuka és süllő fogásának tilalmi ideje egységesen a csuka tilalmi idejének kezdetétől (február 1-től) a süllő tilalmi idejének végéig (április 30-ig) - illetve ezek országos rendeletben szabályozott, törvényben előírt időpontjait tekintve tart.

4). Elvihető halak mennyisége:

Felnőtt egyesületi tagoknak:

Elvihető halmennyiség évente 50 db méretkorlátozással védett hal!

Havonta 15 db méretkorlátozással védett hal vihető el az alábbi felsorolás szerint:

Ponty                         15 db

Amur                         5 db

Csuka-süllő                5 db

Compó                       5 db

Naponta 5 db méretkorlátozással védett hal vihető el, az alábbi felsorolás szerint:

Ponty                         3 db

Amur                         1 db                        

Süllő-csuka                 2 db

Compó                       1 db

Egyéb maximum:       5 kg 

 

Ifjúsági egyesületi tagoknak:

 

Elvihető halmennyiség évente: 30 db méretkorlátozással védett hal!

Havonta elvihető mennyiség 8db méretkorlátozással védett hal az alábbi felsorolás szerint:

Ponty                          8 db

Amur                          2 db

Csuka –süllő               2 db

Compó                       2 db

Naponta elvihető mennyiség 2db méretkorlátozással védett hal az alábbi felsorolás szerint:

Ponty                         2 db                                

Amur                          1 db               

Süllő- Csuka               1 db

Compó                       1 db

Egyéb maximum:        3kg

Gyermek egyesületi tag méretkorlátozással védett halat az alábbi felsorolás szerint vihet el:

Évente                       10 db

Havonta                       4 db

Naponta 1db, és 3 kg egyéb halat.

 

1 napra szóló területi engedéllyel rendelkezőknek (napijegyeseknek):

 

A horgászati időszakok:

 

Január 1- től március 14- ig és november 15-től december 31-ig 6.00-19.00 óráig.

 

Március 15-től október 31-ig 05-21 óráig, de az éjszakai horgászatra is van lehetőség , ha a vendéghorgász minimum 2 egymást követő napra napijegyet vált , így a köztes éjszakai horgászat ingyenessé válik számára.

 

Felnőtt horgász naponta, összesen 4db méretkorlátozással védett halat vihet el, az alábbi felsorolás szerint:

Ponty                          3db

Csuka-süllő                 2db

Amur                          1db

Compó                       1db

Egyéb                         5kg

                                              

 

Ifjúsági horgász naponta, összesen 2db méretkorlátozással védett halat vihet el, az alábbi felsorolás szerint:

Ponty                          2db

Csuka-süllő                 1db

Amur                          1db

Compó                        1db

Egyéb                          5kg 

 

Gyermek horgász naponta 1db méretkorlátozással védett halat vihet el!

Egyéb                         3kg


A harcsa méret és darabszám korlátozása, illetve elvihető mennyisége a Halászati törvényben előírtak szerint értendő, azt az éves illetve havi elvihető nemes halak mennyiségébe nem kell beleszámolni, viszont a napi elvihető nemes halak számába be kell számítani.

 

5). A horgászati időszakok tagjainknak:

 Január 1- től március 14- ig. 06 -19 óráig

Március 15- től november 15- ig. 0.00-24.00 óráig

November 15-től december 31-ig 6.00-19.00 óráig

 

6). Rablózás:

A csuka és süllő összevont tilalmi idejében, illetve a napi engedélyezett, megfogható rablóhalak mennyiségének birtokában tilos ezek megfogására alkalmas eszközt használni (pl.: pergető, élőhallal vagy halszelettel csalizott felszerelés), kivéve a harcsázó, emelőúszós vagy „stupekes” szereléket minimum 15cm-es csalihallal csalizva.

A jelzett tilalmi időn kívül a megfogott, méretes süllőt meg kell tartani, azt kicserélni másikkal tilos. A 2db csuka - süllő megfogását követően a legrövidebb időn belül be kell fejezni a fent leírt horgászati módszerek alkalmazását, de emelőúszós vagy „stupekes” módszerrel, minimum 15cm-es csalihallal további 1db harcsa fogható.

A rablózás szabályai a lékhorgászatra is vonatkoznak.

7). Parkolás, Közlekedés, környezetvédelmi szabályozás:

Parkolni csak a parttól minimum 20m távolságra engedélyezett. A vízpartra járművel leállni csak a ki és bepakolás idejére szabad, ez idő alatt horgászkészség nem lehet bevetve!

Mindkét tavunk gátján és a Hoórvölgyi Víztározó gátja alatti úton közlekedni tilos! A tavak melletti földutakon a maximális sebesség 20 km/h.

Tavaink partjain illetve azok közelében halat tisztítani szigorúan Tilos!

Aki a horgászhelyén található szemetet a horgászat kezdete előtt nem szedi össze, illetve azt nem viszi el, minimálisan (A szemét mértékétől függően) 3 hónap eltiltással büntetjük!

8). Sátorozás:

Sátort a víztől minimum 5 méter távolságra, a botok mögött, saját felelősségre lehet felállítani. A sátor helyfoglalás céljára nem használható. Mivel mindkét tavunk vésztározóként üzemel időjárástól függően a vízszint hirtelen emelkedésével számolni kell! 

A Helyi Horgászrend egyéb korlátozásai a 2013. évi CII. törvényben és a MOHOSZ Országos Horgászrendjében foglaltak szerint értendők.

A Helyi horgászrend szabályait a vezetőség nyomós okkal megváltoztathatja, amiről utólag a közgyűlésnek beszámolni és azt hatályba lépéskor a tározók partjain, illetve az interneten kihirdetni köteles.

Érvényes visszavonásig!