A Hoórvölgye Horgászegyesület

2018. évi Helyi Horgászrendje!

 

A napi horgászatot megkezdeni csak előzetes tájékozódás után, a Helyi Horgászrend pontos ismeretében, annak betartásával és érvényes horgászokmányok birtokában lehet, ezek hiányában a helyfoglalás és a horgászhelyre lepakolás is tilos!

Tavaink kiemelt horgászvíznek minősülnek, így a Helyi Horgászrend megsértője ellen ennek megfelelően járunk el, illetve (vendég horgász esetén is) területi engedélyét szolgálatban lévő halőrünk haladéktalanul bevonja!

Az olyan horgászt, aki a horgászrendben foglalt rendelkezéseket nem tartja be, azt fegyelmi felelősség terheli túl az esetleges hatósági eljáráson.

 A horgász joga és kötelessége a horgászrend megsértőjét figyelmeztetni, az észlelt szabálytalanságokat, a part szennyezését és rongálását hivatalos személynek, illetve szervnek (halőr, egyesület vezetősége, stb.) bejelenteni! Ennek elmulasztása is vétség!

1). Általános rendelkezések:

A Helyi Horgászrendtől eltérő tilalmak és korlátozások a faházaknál, valamint a kihelyezett hirdetőtáblákon folyamatosan megtekinthetők, azok ismeretének hiánya nem mentesít a felelősségre vonás alól!

Az évi telepítésekről, valamint az ezekhez kapcsolódó tilalmi időkről, tilalmi zónákról a vezetőség szükség szerint intézkedik, és időben tájékoztatja a horgászokat honlapunkon keresztül.

Tavainkon a horgászrend betartásának ellenőrzését fegyveres halőrök végzik, akiknek mindenki köteles okmányait betekintésre átadni, és az intézkedéseiknek eleget tenni, akár naponta többször is. Az ellenőrzésre jogosult személyek segítése kötelessége minden horgásznak, beleértve a helyszíni tanúskodást is. Az ellenőrzésre jogosult személyek a horgász járművét feltartóztathatják, a jármű vezetőjét igazoltathatják, a járművet és szükség szerint a személy csomagját és ruházatát átvizsgálhatják. Az okmányok átadásának megtagadása, illetve az ellenőrzés akadályozása a hatályos törvények szerint bűncselekménynek minősül!

A horgászhelyen a horgászat végéig gondoskodni kell a megtartani kívánt halak kíméletes tárolásáról és élve tartásáról. A kifogott halat szárazon vagy vízen lassú, kínos fulladásnak kitenni tilos (szabálysértés). A halat a horogtól kíméletesen megszabadítva haltartóban, vagy kell tartani, vagy azonnal megölni.

A faj szerinti tilalom alá eső, vagy a méreten aluli kifogott halat, haladéktalanul és a lehető legkíméletesebben nem dobva, rugdosva  akár még élettelen állapotban is vissza kell engedni a vízbe. A benyelt horgot „kitépni” tilos, ebben az esetben a halat az elvágott horogelőkével kell a vízbe visszajuttatni.

A horgászhelyet napnyugtától napkeltéig köteles az ott tartózkodó horgász kivilágítani akkor is, ha épp nem horgászik

A horgász a méretkorlátozással védett halat köteles azonnal, a zsákmány eltétele után, de a horgászat folytatása előtt a fogási naplóba bejegyezni. A fogási napló pontos vezetése minden horgász kötelessége! Pontatlan vagy gondatlan vezetése, esetleg változtatása eljárás tárgyát képezi.

2). A horgászat helyi feltételei:

A tavainknál foglalt horgászhely nincs, a táblákkal határolt horgászhelyeken való elhelyezkedésben az érkezési sorrend az irányadó, a szomszéd horgásztól legalább 5 méter távolságot meg kell tartani.

Tavainkon horgászcsónakot vagy más vízi járművet elhelyezni tilos, kivéve harcsahorgászat céljából, amit külön szabályzat betartásával lehet folytatni, illetve a mentés és orvhalászat- felderítés céljából rendszeresített egyesületi csónakot.

Horgászni felnőtt horgásznak, egyidejűleg 2 darab horgászbottal, és botonként 2 darab horoggal, ifjúsági horgásznak és turista horgászjeggyel rendelkezőknek 1 darab bottal, és 2 darab horoggal engedélyezett, de készenlétben több felszerelt bot is tartható. Gyermek horgász csak felnőtt felügyeletével horgászhat, 1 darab bottal és 2 darab horoggal napkeltétől napnyugtáig.

Tavainkon a bogáncs használata 2 db horoggal engedélyezett! Viszont ebben az esetben további horog nem lehet a készségen!

A merítő szák használata kötelező méretes halak megfogása esetén, azt kifejezetten rendeltetésszerű céllal szabad használni, csalihal illetve ívó halak fogására használni tilos!

A csalihal fogó háló nem minősül horgászbotnak. Viszont azzal korlátozás alá eső halfajok kifogása tilos! Azokat azonnal vissza kell engedni!

A mérete alapján visszaengedésre kötelezett halak esetében pontymatrac, szájfertőtlenítő illetve halmérleg használata javasolt.

A horgász  a bevetett készségeitől rövid időre oly mértékben távolodhat el, hogy a kapást vizuálisan észlelhesse, a bevágást és a hal fárasztását a lehető leghamarabb elkezdhesse. Aki a horgászhelyét bármely okból hosszabb időre elhagyja úgy, hogy készségeit nem láthatja, köteles azokat a vízből kivenni, kivéve az élet- és vagyonbiztonságot fenyegető ok miatt, segítségadást a szomszédnak, halőrnek vagy a szákolás idejére. 

Ez alapján az adó-vevős kapásjelzők használata is kizárólag a leírt módon engedélyezett!

Tilos a tavainkban fürödni, úszni és vízi járművel közlekedni! (az Egyesület csónakjai és harcsázásra használt csónakok kivételével). Kutyát a tóparton úgy lehet tartani, hogy az ne veszélyeztesse a parton tartózkodókat, és legfőképp a horgászokat ne zavarja.

Több horgász egymás melletti horgászata közben, nézeteltérés esetén a követendő dobási irány a völgyzáró gáttal párhuzamos képzeletbeli egyenes.

A vízbe bemenni kizárólag csak a szákolás idejére, vagy a halak életben tartása (tárolása) céljából, azt indokoló vízállás mellett, ahhoz elengedhetetlen mértékig szabad. Vízbe bemenni, csak normálméretű gumicsizmában szabad, mellcsizma használata is csak ezzel egyező mértékben engedélyezett!

Tavainkon az etetőhajó használata és a behordás bármely formájában tilos!

3).Az Egyesület fajlagos tilalmai:

Egyesületünknél védett halfajok: Fekete amúr, Fátyolfarkú kárász és a Koi kárász.

A tavainkon az elvihető pontyok felső súlyhatára 5 kg.

A Koi pontyot fogáskor a pontynak megfelelő szabályok alapján kell kezelni, nyilvántartani. Azt csak méretkorlátozás védi, súlykorlátozás arra nem vonatkozik!

A pontyok tilalmi idejét a B-A-Z Megyei Halászati Felügyelő engedélye alapján 2018 évben is eltöröltük.

A csuka és süllő fogásának tilalmi ideje egységesen a csuka tilalmi idejének kezdetétől (február 1-től) a süllő tilalmi idejének végéig (április 30-ig) - illetve ezek országos rendeletben szabályozott, törvényben előírt időpontjait tekintve tart.

4). Elvihető halak mennyisége:

Felnőtt Területi Engedéllyel rendelkezőknek (akár napijegyeseknek is):

Elvihető halmennyiség évente 50 db méretkorlátozással védett hal!

Havonta 15 db méretkorlátozással védett hal vihető el az alábbi felsorolás szerint:

Ponty                          15 db

Amur                            5 db

Csuka-süllő                   5 db

Naponta 5 db (Napijegyeseknek 4db) méretkorlátozással védett hal vihető el, az alábbi felsorolás szerint:

          Ponty                          3 db                        

          Amur                          1 db                        

                                      Süllő-csuka                  2 db

                                      Egyéb maximum:          5 kg 

 

Ifjúsági Területi Engedéllyel, vagy Turista Horgászjeggyel rendelkezőknek (akár napijegyeseknek is):

 

Elvihető halmennyiség évente: 30 db méretkorlátozással védett hal!

Havonta elvihető mennyiség 8db méretkorlátozással védett hal az alábbi felsorolás szerint:

Ponty                          8 db

Amur                          2 db

Csuka –süllő                2 db

Naponta elvihető mennyiség 2db méretkorlátozással védett hal az alábbi felsorolás szerint:

                                      Ponty                          2 db                                

                                      Amur                          1 db               

                                      Süllő- Csuka                2 db

          Egyéb maximum:         3 kg

Gyermek Területi Engedéllyel rendelkezőknek (akár napijegyeseknek is):

méretkorlátozással (vagy Helyi horgászrendeben darabkorlátozással, pl. amúr) védett halat az alábbi felsorolás szerint vihet el:

                                      Évente                       10 db

Havonta                       4 db

Naponta                        1db, és 3 kg egyéb halat.

 

Napijegyes horgászokra a pontyok havi és éves darabszám-korlátozása nem vonatkozik, viszont a csuka – süllő darabszám-korlátozását figyelembe kell venni.

 

 

Vendég horgász esetében a naponta elvihető méretkorlátozással védetthalak mennyisége az alábbi felsorolás szerint:

 

Felnőtt horgász:

                                      Ponty                          3db

Csuka-süllő                 2db

Amur                          1db

Egyéb                         5kg

 

Ifjúsági horgász:

Ponty                           2db

Csuka-süllő                  1db

Amur                           1db

Egyéb                          5 kg 

 

Gyermek horgász naponta 1db méretkorlátozással védett halat vihet el!

 

                      Egyéb                            3 kg

 

A harcsa méret és darabszám korlátozása, illetve elvihető mennyisége a Halászati törvényben előírtak szerint értendő, azt az éves illetve havi elvihető méret-, vagy darabszám korlátozással védett halak mennyiségébe nem kell beleszámolni, viszont a napi elvihető nemes halak számába be kell számítani.

 

A horgászati időszakok:

Január 1- től március 14- ig és november 16-tól december 31-ig 6.00-19.00 óráig.

Március 15-től november 15-ig 05-21 óráig, de az éjszakai horgászatra is van lehetőség , ha a vendéghorgász minimum 2 egymást követő napra napijegyet vált, így a köztes éjszakai horgászat ingyenessé válik számára.

 

5). A horgászati időszakok tagjainknak:

 

Január 1- től március 14- ig. 06 -19 óráig

Március 15- től november 15- ig. 0.00-24.00 óráig

November 16-tól december 31-ig 6.00-19.00 óráig

 

6). Rablózás:

A csuka és süllő összevont tilalmi idejében (lásd 3. pont!), illetve a napi engedélyezett, megfogható rablóhalak mennyiségének birtokában tilos ezek megfogására alkalmas eszközt használni (pl.: pergető, élőhallal vagy halszelettel csalizott felszerelés), kivéve a harcsázó, emelőúszós vagy „stupekes” szereléket minimum 15cm-es csalihallal csalizva.

A jelzett tilalmi időn kívül a megfogott, méretes süllőt meg kell tartani. A 2db csuka - süllő megfogását követően a legrövidebb időn belül be kell fejezni a fent leírt horgászati módszerek alkalmazását, de emelőúszós vagy „stupekes” módszerrel, minimum 15cm-es csalihallal további 3db harcsa fogható.

A rablózás szabályai a lékhorgászatra is vonatkoznak.

7). Parkolás, Közlekedés, környezetvédelmi szabályozás:

Parkolni csak a parttól minimum 20m távolságra engedélyezett. A vízpartra járművel leállni csak a ki és bepakolás idejére szabad, ez idő alatt horgászkészség nem lehet bevetve!

Mindkét tavunk gátján és a Hoórvölgyi Víztározó gátja alatti úton közlekedni tilos! A tavak melletti földutakon a maximális sebesség 20 km/h.

Tavaink partjain illetve azok közelében halat tisztítani szigorúan Tilos!

Aki a horgászhelyén található szemetet a horgászat kezdete előtt nem szedi össze, illetve azt nem viszi el, minimálisan (A szemét mértékétől függően) 3 hónap eltiltással büntetjük!

8). Sátorozás:

Sátort a víztől minimum 5 méter távolságra, a botok mögött, saját felelősségre lehet felállítani. A sátor helyfoglalás céljára nem használható. Mivel mindkét tavunk vésztározóként üzemel időjárástól függően a vízszint hirtelen emelkedésével számolni kell! 

A Helyi Horgászrend egyéb korlátozásai a 2013. évi CII. törvényben és a MOHOSZ Országos Horgászrendjében foglaltak szerint értendők.

A Helyi horgászrend szabályait a vezetőség nyomós okkal megváltoztathatja, amiről utólag a közgyűlésnek beszámolni és azt hatályba lépéskor a tározók partjain, illetve az interneten kihirdetni köteles.

Érvényes visszavonásig