Belépés
Statisztika
Tagok : 436
Tartalom : 11
Webcímek : 6
Tartalom találatai : 190298
Ki olvas minket
Oldalainkat 1 vendég böngészi

Horgászrend

 

Az egyesület fegyelmi szabályzata letölthető innen:
 •  
 • Az egyesület tisztségviselői 2014-ben:


  Elnök:Kertész Gyula

  Titkár: Nagy István

  Gazdasági vezető: Molnár Mónika


  Vezetőség:

  Forgács István

  Kertész Gyula

  Koczka Zsolt

  Molnár László

  Nagy István


  Fegyelmi bizottság:

  Nagy Miklós

  Czettner Ádám

  Bencsik Balázs


  Felügyelő bizottság:

  Pásztor József

  Csuhai Tamás

  Kovács Zoltán

   

  Vizsgával, jelvénnyel rendelkező halőrök:

  Kertész Gyula

  Koczka Zsolt

  Tóth józsef

  Forgács István

  Guba János

  Király László

  Nagy Miklós

  Elek László

   

 
 

Az egyesület helyi horgászrendje
 

 

A napi horgászatot megkezdeni csak előzetes tájékozódás után, a Helyi Horgászrend pontos ismeretében, annak betartásával és érvényes horgászokmányok birtokában lehet, ezek hiányában a helyfoglalás és a horgászhelyre lepakolás is tilos!
Tavaink kiemelt horgászvíznek minősülnek, így a Helyi Horgászrend megsértője ellen ennek megfelelően járunk el, illetve (vendég horgász esetén is) területi engedélyét szolgálatban lévő halőrünk vagy az ellenőrzésre jogosult személy haladéktalanul bevonja!
Az olyan horgászt, aki a horgászrendben foglalt rendelkezéseket nem tartja be, azt fegyelmi felelősség terheli túl az esetleges hatósági eljáráson.
 A horgász joga és kötelessége a horgászrend megsértőjét figyelmeztetni, az észlelt szabálytalanságokat, továbbá a part szennyezését és rongálását hivatalos személynek, illetve szervnek (halőr, egyesület vezetősége, ellenőrzésre jogosult személy, stb.) bejelenteni!
 
1). Általános rendelkezések:
Az aktuális, Helyi Horgászrendtől eltérő tilalmak és korlátozások a faházaknál, valamint a kihelyezett hirdetőtáblákon folyamatosan megtekinthetőek.
Az évközi és az őszi telepítésekről, valamint az ezekhez kapcsolódó tilalmi időkről, helyekről a vezetőség szükség szerint intézkedik, és időben tájékoztatja a horgászokat ezek betartására a kihelyezett hirdető táblákon keresztül.
Tavainkon a horgászrend betartásának ellenőrzését hivatásos, fegyveres halőrök, igazolvánnyal rendelkező megbízott halőrök, vezetőségi tagok végzik, akiknek mindenki köteles okmányait betekintésre átadni, és az intézkedéseinek eleget tenni, akár naponta többször is. Az ellenőrzésre jogosult személyek segítése kötelessége minden horgásznak, beleértve a helyszíni tanúskodást is. Az ellenőrzésre jogosult személyek a horgász járművét feltartóztathatják, a jármű vezetőjét igazoltathatják, a járművet és szükség szerint a személy csomagját és ruházatát átvizsgálhatják. Az okmányok átadásának megtagadása, illetve az ellenőrzés akadályozása a hatályos törvények szerint bűncselekménynek minősül!
Az ellenőrzésre jogosult a szabálysértésről illetve az azt bizonyító körülményekről, eszközökről hang, kép illetve video felvételt készíthet, amit az eljáró szerv bizonyítékként fegyelmi eljárás során felhasználhat.
A horgász a halállomány védelme érdekében végzett ellenőrzéseket ne tekintse indokolatlan zaklatásnak, segítse az ellenőrzésre jogosult személyek munkáját, amit a becsületes horgászokért végeznek!
A horgász óvja és védje a halállományt, de ne irigyelje másoktól a halfogást, sőt tapasztalataival, tanácsaival segítse horgásztársait, mindenekelőtt a fiatalokat, a kezdőket, az ország más tájairól érkezett horgász- turistákat, valamint azokat, akik arra idős koruk vagy testi fogyatékosságuk miatt fokozottabb mértékben rászorulnak.
A horgászhelyen a horgászat végéig gondoskodni kell a megtartani kívánt halak kíméletes tárolásáról és élve tartásáról. A kifogott halat szárazon vagy vízen lassú, kínos fulladásnak kitenni tilos. A halat a horogtól kíméletesen megszabadítva haltartóban, vagy felkantározva (szájbilincsre fűzve) vízben (de nem vödörben) kell tartani, vagy azonnal megölni. A vissza nem engedett halat később fogott hallal kicserélni tilos!       
A faj szerinti tilalom alá eső, vagy a méreten aluli kifogott halat, haladéktalanul és a lehető legkíméletesebben nem dobva, rugdosva  akár még élettelen állapotban is vissza kell engedni a vízbe. A benyelt horgot „kitépni” tilos, ebben az esetben a halat az elvágott horogelőkével kell a vízbe visszajuttatni.
A horgászhelyet napnyugtától napkeltéig köteles az ott tartózkodó horgász kivilágítani akkor is, ha épp nem horgászik.
A horgász a méretkorlátozással védett halat köteles azonnal, a horgászat folytatása előtt a fogási naplóba bejegyezni.
 
2). A horgászat helyi feltételei:
A tavainknál foglalt horgászhely nincs, a táblákkal határolt horgászhelyeken való elhelyezkedésben az érkezési sorrend az irányadó, a szomszéd horgásztól legalább 5 méter távolságot meg kell tartani. Nem minősül horgászhelynek a táblával jelzett kíméleti terület, halászati tevékenység miatt lezárt terület.
Tavainkon horgászcsónakot vagy más vízi járművet elhelyezni tilos, kivéve harcsahorgászat céljából, amit külön szabályzat betartásával lehet folytatni, illetve a mentés és orvhalászat- felderítés céljából rendszeresített Egyesületi Halőri csónakot.
Horgászni felnőtt horgásznak, egyidejűleg 2 darab horgászbottal, és botonként 2 darab horoggal engedélyezett, ifjúsági horgásznak 1 darab bottal, és 2 darab horoggal, de készenlétben több felszerelt bot is tartható. Gyermek horgász csak felnőtt felügyeletével horgászhat, 1 darab bottal és 2 darab horoggal. A csalihal fogó háló nem minősül horgászbotnak.
Tavainkon a bogáncs használata a tömegesen előforduló ponty ivadék miatt tilos.
A merítő szák használata kötelező, azt kifejezetten rendeltetésszerű céllal szabad használni, csalihal illetve ívó halak fogására használni tilos!
A mérete alapján visszaengedésre kötelezett halak esetében pontymatrac illetve halmérleg használata javasolt.
A kifogott hallal szemben kötelező a kíméletes bánásmód! Előírás a kíméletes fárasztás! Szigorúan tilos nagy halakkal állva fényképezkedni, fényképezéskor a hal kopoltyúlemeze alá nyúlni!
Horgászatra jogosító okmányokban bármi féle változtatás (radírozás, átjavítás, átfűzés, stb.) szigorúan tilos!
 
A horgász  a bevetett készségeitől rövid időre oly mértékben távolodhat el, hogy a kapást észlelhesse, a bevágást és a hal fárasztását a lehető leghamarabb elkezdhesse. Aki a horgászhelyét bármely okból hosszabb időre elhagyja úgy, hogy készségeit nem láthatja, illetve a kapást nem észlelheti, köteles azokat a vízből kivenni, kivéve az élet- és vagyonbiztonságot fenyegető ok miatt, segítségadást a szomszédnak, vagy a szákolás idejére. 
Tilos a tavainkban fürödni, úszni és vízi járművel közlekedni! (az Egyesület csónakjai és harcsázásra használt csónakok kivételével). Kutyát a tóparton úgy lehet tartani, hogy az ne veszélyeztesse a parton tartózkodókat, és legfőképp a horgászokat ne zavarja.
Több horgász egymás melletti horgászata közben, nézeteltérés esetén a követendő dobási irány a völgyzáró gáttal párhuzamos képzeletbeli egyenes.
A vízbe bemenni kizárólag csak a szákolás idejére, vagy a halak életben tartása (tárolása) céljából, azt indokoló vízállás mellett, ahhoz elengedhetetlen mértékig szabad.
 
Tavainkon az etetőhajó használata és a behordás bármely formában tilos! A sekély területen normál gumicsizmában bedobáskor néhány métert a vízben meg lehe tenni a dobás irányába.
 
3).Az Egyesület fajlagos tilalmai:
Egyesületünknél védett halfajok: Koi ponty, Fekete amúr, Fátyolfarkú és Koi kárász.
A tavainkon az elvihető pontyok felső súlyhatára 5 kg, a compót méretkorlátozás védi, amely 30 cm.
 
A csuka és süllő fogásának tilalmi ideje egységesen a csuka tilalmi idejének kezdetétől (február 01-től) a süllő tilalmi idejének végéig (április 30-ig) - illetve ezek MOHOSZ által szabályozott, törvényben előírt időpontjait tekintve - tart.
4). Elvihető halak mennyisége:
Felnőtt egyesületi tagoknak:
Elvihető halmennyiség évente 50 db méretkorlátozással védett hal!
Havonta 15 db méretkorlátozással védett hal vihető el az alábbi felsorolás szerint:
Ponty                          15 db
Amur                          5 db
Csuka-süllő                5 db
Compó                        5 db
 
Naponta 5 db méretkorlátozással védett hal vihető el, az alábbi felsorolás szerint:
Ponty                          3 db                        
Amur                          1 db                        
Süllő-csuka                 2 db
Harcsa                        2 db
Compó                       1 db
Egyéb maximum:        5 kg 
 
 
Ifjúsági egyesületi tagoknak:
 
Elvihető halmennyiség évente: 30 db méretkorlátozással védett hal!
Havonta elvihető mennyiség 8db méretkorlátozással védett hal az alábbi felsorolás szerint:
 
Ponty                          8 db
Amur                          2 db
Csuka –süllő               2 db
Compó                        2 db
 
Naponta elvihető mennyiség 2db méretkorlátozással védett hal az alábbi felsorolás szerint:
 Ponty                          2 db                                
 Amur                          1 db               
 Süllő- Csuka               1 db
 Compó                        1 db   
  Egyéb maximum:       3kg
 
 
Gyermek egyesületi tag méretkorlátozással védett halat az alábbi felsorolás szerint vihet el:
Évente                       10 db
Havonta                       4 db
Naponta                        1db, és 3 kg egyéb halat.
 
 
1 napra szóló területi engedéllyel rendelkezőknek (napijegyeseknek):
 
Felnőtt horgász naponta, összesen 4db méretkorlátozással védett halat vihet el, az alábbi felsorolás szerint:
Ponty                          3db
Csuka-süllő                 2db
Amur                           1db
Compó                        1db
Egyéb                          5 kg
 
 
Ifjúsági horgász naponta, összesen 2db méretkorlátozással védett halat vihet el, az alábbi felsorolás szerint:
Ponty                           2db
Csuka-süllő                 1db
Amur                           1db
Compó                         1db
Egyéb                          5 kg 
 
Gyermek horgász naponta 1db méretkorlátozással védett halat vihet el!
                            Egyéb                          3 kg
 
A harcsa méret és darabszám korlátozása, illetve elvihető mennyisége az országos horgászrend szabályai szerint értendő, azt az éves illetve havi elvihető nemes halak mennyiségébe nem kell beleszámolni, viszont a napi elvihető nemes halak számába be kell számítani.
 
5). A horgászati időszakok:
 
Január 1- től Március 14- ig. 06 -19 óráig
Március 15- től November 15- ig. 0.00-24.00 óráig
November 15-től December 31-ig 6.00-19.00 óráig
 
6). Rablózás:
A csuka és süllő összevont tilalmi idejében, illetve a napi engedélyezett, megfogható rablóhalak mennyiségének birtokában tilos ezek megfogására alkalmas eszközt használni (pl.: pergető, élőhallal vagy halszelettel csalizott felszerelés), kivéve a harcsázó, emelőúszós vagy stupekes szereléket minimum 15cm-es csalihallal csalizva.
A jelzett tilalmi időn kívül a megfogott, méretes süllőt meg kell tartani, azt kicserélni másikkal tilos. A 2db csuka - süllő megfogását követően a legrövidebb időn belül be kell fejezni a fent leírt horgászati módszerek alkalmazását, de emelőúszós vagy stupekes módszerrel, minimum 15cm-es csalihallal további 1db harcsa fogható.
A rablózás szabályai a lékhorgászatra is vonatkoznak.
 
7). Parkolás, Közlekedés, környezetvédelmi szabályozás:
Parkolni csak a parttól minimum 20m távolságra engedélyezett. A vízpartra járművel leállni csak a ki és bepakolás idejére szabad, ez idő alatt horgászkészség nem lehet bedobva!
Mindkét tavunk gátján és a Hoórvölgyi Víztározó gátja alatti úton közlekedni tilos! A tavak melletti földutakon a maximális sebesség 20 km/h.
Tavaink partjain illetve azok közelében halat tisztítani szigorúan Tilos!
Szemetet, étel- és horgász csali maradékot, hulladékot a horgászhelyen az ott tartózkodás ideje alatt szétszórni, és távozáskor hátrahagyni tilos, a hatályos törvények szerint bűncselekménynek minősül! 
A horgász köteles a horgászhelyen a horgászat megkezdése előtt az ott felellhető szemetet, illetve hulladékot összegyűjteni, azt a kihelyezett szemétgyűjtőbe elhelyezni. A horgászat befejezése után mindenki köteles a horgászhelyét tisztán elhagyni. Vigyázzunk a tisztaságra, és óvjuk a természetet. A horgász tekintse kötelességének a környezetvédelmi munkában való részvételt
    
8). Sátorozás:
Sátort a víztől minimum 5 méter távolságra, a botok mögött, saját felelősségre lehet felállítani. A sátor helyfoglalás céljára nem használható.
Mivel mindkét tavunk vésztározóként üzemel a vízszint hirtelen emelkedésével számolni kell! 
A Helyi Horgászrend egyéb korlátozásai az Országos Horgászrendben foglaltak szerint értendők.
A Helyi horgászrend szabályait a vezetőség nyomós okkal megváltoztathatja, amiről utólag a közgyűlésnek beszámolni és azt hatályba lépéskor a tározók partjain, illetve az interneten kihirdetni köteles.
 
Érvényes: 2014. január 1-től visszavonásig
 
 
 
Partnerek
 
 
 
 
 
Széltérkép
                                   
 Időjárás előrejelzés